གཙོ་ངོས། / གསར་འཕྲིན། / བློ་སྦྱོང་གི་སྐོར་ལས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་ཚུལ་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ།

བློ་སྦྱོང་གི་སྐོར་ལས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་ཚུལ་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ།

དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་བློ་སྦྱོང་གི་སྐོར་ལས་འཇིག་རྟེན་ཆོས་བརྒྱད་སྤོང་ཚུལ་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ།
སྐད་ཡིག    ཨིན་སྐད།
དུས་ཚེས།    དགོང་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥ ནས་ ༦:༣༠ བར།
དུས་ཡུན།    ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༢༢ ནས་ ༢༤ བར།
ཚོགས་ཡུལ།    བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ནང་ཆོས་འཛིན་ཁང་།
དེབ་སྐྱེལ།    སྒོར་ ༡༠༠/-

རྗེས་མ། སྔོན་མ།
རྗེས་མ། སྔོན་མ།

འདིར་ཡང་གཟིགས།

༢༠༡༩ ལོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟབ་སྦྱོང་།

འདི་ལོའི་ཟླ་གཉིས་རིང་གི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས།