གཙོ་ངོས། / གསར་འཕྲིན། / ༢༠༡༩ ལོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟབ་སྦྱོང་།

༢༠༡༩ ལོའི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་ཟབ་སྦྱོང་།

འདི་ལོའི་ཟླ་གཉིས་རིང་གི་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་དང་འབྲེལ་བའི་ཟབ་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

འདིར་ཡང་གཟིགས།

སེ་ར་བྱེས་སློབ་གཉེར་བ་ཁག་ཅིག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་ཆེད་ཕེབས་པ།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་སེ་ར་བྱེས་སློབ་གྲྭའི་དབུ་འཛིན་དང་སློབ་སྤྱི་ལྷན་དུ་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ཤེས་ཡོན་སྟ་སྐོར་དུ་ཕེབས།