གཙོ་ངོས། / གསར་འཕྲིན། / དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆོས་ཐུན་དང་པོ།

དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆོས་ཐུན་དང་པོ།

དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ཚེས་ ༢༦ བར་ཉིན་གསུམ་གི་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་འདི་བཞིན་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་ཚོམས་ལས་ལེའུ་སུམ་ཅུ་པ་བདེ་བའི་ཚོམས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

རྗེས་མ། སྔོན་མ།

འདིར་ཡང་གཟིགས།

དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆོས་ཐུན་དང་པོ།

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ནས་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་འདི་བཞིན་སྤྱོད་འཇུག་ལེའུ་དྲུག་པ་བཟོད་པའི་སྐོར་གྱིས་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ནས་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ནས་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།