དཔེ་མཛོད་སྤེལ་གསར།

July, 2018

 • 8 July

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༤ ནས་ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༡ བར་མོས་ཀོ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་སློབ་གཉེར་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་བརྙན་པར།

  བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་མོས་ཀོ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཚན་པ་གཉིས་དབར་ཤེས་ཡོན་བརྗེ་ལེན་གྱི་གྲོས་མཐུན་བཞག་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་། ད་ལན་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཨེ་གྷོར་ལགས་ཀྱིས་སྣེ་ཁྲིད་འོག་ཨུ་རུ་སུ་སློབ་ཕྲུག་གྲངས་བཅུ་དགུ་ཙམ་འདི་ག་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་ནང་པའི་ལྟ་སྤྱོད་དང་། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སོགས་ལ་སློབ་གཉེར་གནང་མུས་རེད། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྐོར་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་སྒོམ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། འདི་གའི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་དང་ཨུ་རུ་སུའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་སྒོམ་ལ་གཞོལ་བཞིན་པ། བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དྲུང་གཞོན་མཆོག་ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བཞིན་པ། ཨུ་རུ་སུའི་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་འགྲེམ་སྟོན་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐོར་གནང་བཞིན་པ། རྒན་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་པར་ཤིང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།

  མུ་མཐུད་ཀློག
 • 7 July

  རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་གཟིགས་སྐོར།

  རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་གོཔཱལ་ནཱརཱཡཎ་སིཾཧ། དང་སྐུ་ཞབས་ཇནཱརྡན་སིཾཧ་སིགྲཱིབཱལ་མཆོག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གཟིགས་སྐོར་ལ་ཕེབས་པ་དང་སྦྲགས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་བསྟི་གནས་ཁང་འདི་གའི་ལས་རིམ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ངོ་སྤྲོད་གནང་ཡོད་པ་རེད། འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་བརྒྱབ་པའི་པར། ངེས་སྟོན་པ་མཆོག་ནས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་གི་རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་སོགས་་ཀྱི་སྐོར་ལ་འགྲེལ་བཤད་གནང་བཞིན་པ། དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་སྲོལ་རྒྱུན་པར་ཤིང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བཞིན་པ།

  མུ་མཐུད་ཀློག
 • 3 July

  འདི་ལོའི་ཟླ་གསུམ་རྩོམ་སྒྱུར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ།

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢ ཉིན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པའི་ཟླ་གསུམ་རྩོམ་སྒྱུར་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་བཅུ་གསུམ་པའི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོའི་སྐབས། དགེ་སློབ་ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་མཉམ་པར། དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་སློབ་ཕྲུག། མགྲོན་གྱི་གཙོ་བོ་མཁས་དབང་ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ནས་གསུང་བཤད་གནང་བཞིན་པ།

  མུ་མཐུད་ཀློག

June, 2018

 • 26 June

  དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭའི་ཆོས་ཐུན་དང་པོ།

  ཟླ་འདིའི་ཉིན་གསུམ་རིང་གི་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭ་ལ་དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སྐྱབས་འགྲོའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་རྒྱུ་རེད། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་སྐྱབས་འགྲོའི་སྐོར་གྱི་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ། དགེ་བཤེས་ལྷ་རམས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ནས་དམིགས་བསལ་ནང་ཆོས་འཛིན་གྲྭར་འཆད་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།

  མུ་མཐུད་ཀློག
 • 22 June

  ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན།

  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༨ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་ཁག་ཅིག་ལ་འདི་ག་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་འཆད་ཁྲིད་དང་། བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་སྨན་རིག་སྐོར་སྒོམ་ཁྲིད་ཀྱི་དགའ་སྐྱེལ་གསོལ་སྟོན། དགེ་སློབ་ལྷན་དུ་བསྒྲོན་པའི་པར། སློབ་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་མྱོང་ཚོར་དང་བསམ་ཚུལ་བརྗེ་ལེན་བྱེད་བཞིན་པ། འདི་གའི་ངེས་སྟོན་པ་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ནས་ཆོས་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པའི་བཟང་སྤྱོད་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས་ཞིག་དང་། ཨེ་མོ་རི་གསོ་རིག་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་དཔེ་དེབ་རེ་རེ་ལག་རྟགས་ཚུལ་དུ་སྤྲོད་ཡོད་པ་རེད།

  མུ་མཐུད་ཀློག
 • བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ།

 • ཨིན་ཡིག་དཔེ་དེབ།

 • ཧིན་དྷི་དཔེ་དེབ།སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་།
སྒོར། ༣༩༡


རཱ་ཧུལ་མཉམ་དུ་བོད་བསྐྱོད་ཟིན་ཐོ།
སྒོར། ༣༩༠


བརྩེ་དུང་གིས་བཅོམ་པའི་ལང་ཚོ།
སྒོར། ༡༩༥


བློ་སྦྱོང་མཚོན་ཆ་འཁོར་ལོའི་ཟིན་བྲིས།
སྒོར། ༣༢༥


ལྕགས་ཡོས་བོད་རྒྱའི་གྲོས་མཐུན།
སྒོར། ༥༢༡


པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཚོལ་ཞིབ།
སྒོར། ༥༢༡


སྤྲིན་དཀར་ལམ་རྙིང་། སྟོད་ཆ།
སྒོར། ༣༩༡


སྤྲིན་དཀར་ལམ་རྙིང་། བར་ཆ།
སྒོར། ༣༩༡


སྤྲིན་དཀར་ལམ་རྙིང་། སྨད་ཆ།
སྒོར། ༣༩༡


Discourses on Bodhicharyavatara
སྒོར། ༤༤༩


HIGH HOPES
སྒོར། ༣༨༠


Speak Fluent Tibetan
སྒོར། ༤༤༩


A Buddhist Perspective on the Faults of Eating Meat
སྒོར། ༡༩༣


Tara natha's Commentaries on the Heart Sutra
སྒོར། ༤༤༩


Commentary on the Thirty Seven Practices of Bodhisattva
སྒོར། ༡༤༩


Festivals of Tibet
སྒོར། ༡༤༢


The Origin of Tara Tantra
སྒོར། ༡༧༢


Tibet and the British Raj
སྒོར། ༤༧༤


The Good Heart (Hindi)
སྒོར། ༧༦


करुणा शक्ति
སྒོར། ༢༣༠


Bauddharma kã paricaya
སྒོར། ༡༥༣